Home page> Contact> Marketing center

Marketing center

International Marketing Center: 0575-88080367

Contact information of domestic marketing center: 0575-88771820

Contact information of large retail marketing center: 0575-88002616

Contact address:No. 55, Xiangji Road, Gaobu Street, Yuecheng District, Shaoxing City, Zhejiang Province